• Utredningar i tidiga skeden.
 • Upprätta systemhandlingar.
 • Projektering av ramhandlingar för totalentreprenader.
 • Projektering av förfrågningsunderlag och bygghandlingar för utförandeentreprenader.
 • Upprättande av relationshandlingar.
 • Granskning av andra konsulters handlingar.

Kompetenser

 • Kanalisation
 • Kraft (lågspänning)
 • Belysning (Ljusdesign)
 • Tele
 • Säkerhet- och passagesystem
 • Brand- och utrymningslarm
 • Styrsystem (KNX / DALI)
 • Potentialutjämning och Åskskydd